Profesionálne vedenie účtovníctva je jednou z najdôležitejších súčastí každej prosperujúcej firmy.

Preto našim klientom poskytujeme špičkové služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, právne zázemie pri daňových kontrolách, legálne zníženie nákladov prostredníctvom optimalizácii pod dohľadom právnikov. Kladieme dôraz na digitalizáciu, elektronickú komunikáciu a vzdelávanie klienta a jeho zamestnancov. Špecializujeme sa aj na spracovanie mzdovej agendy.

Všetky naše nadštandardné služby ponúkame navyše s právnou ochranou.

Prečo mať účtovníctvo v ADV

Cenník služieb

Vedenie podvojného účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva